Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« Gru    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Bez kategorii

Złote Sowy 2018 Powiatu Trzebnickiego przyznane

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SOWA na posiedzeniu w dniu 5 i 8 czerwca 2018 r. przyznał wyróżnienia “Złote Sowy” 2018 Powiatu Trzebnickiego. Protokół końcowy z ww. posiedzenia znajduje się w zakładce “Złote Sowy”. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas X Gali – 20 czerwca w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie. Osoby zainteresowane otrzymaniem szczegółowych zestawień tabelarycznych danej grupy wiekowej (tylko drogą elektroniczną) mogą zgłaszać się do:

konkursy – Ryszard Cymerman: cymermanryszard@gmail.com

zawody sportowe – Łukasz Polak: lukaszpolak.oborniki@gmail.com

projekt ERASMUS+ dla uczniów

Po raz kolejny 6 uczniów wraz z opiekunem (PZS Oborniki Śl, PZS 1 Trzebnica, pan Mateusz Błażków – nauczyciel WOS i historii w PZS Oborniki Śląskie) uczestniczyło w międzynarodowym projekcie finansowanym ze środków unijnych. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem spotkania w Austrii.

luty 2018luty 2018 1

Projekt ERASMUS +

W listopadzie  (5-11.2017) nauczyciele z trzech różnych szkół  (Sp 2 Trzebnica, PZS Oborniki Śl., Sp1 Wrocław) mieli mozliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie ERASMUS+  w Austrii (Klaffer, NGO Kinderfreunde) “Performing social media”. Celem projektu było zapoznanie osób pracujących z młodzieżą z nieformalnymi metodami rozwijającami temat korzystania z mediów społeczniościowych. Uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach teoretycznych I praktycznych, wymieniali swoje doświadczenia w gronie międzynarodowym. Nowe doświadczenia  projektowe są już wprowadzane w zycie szkoły, sprawiając uczniom wiele radości I cennej motywacji do działania I samorozwoju.

plakat

Sprawozdania finansowe i merytoryczne

14 listopada 2017r w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oświatowego SOWA. Prezes Stowarzyszenia, Maria Jaskólska przedstawiła sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2016. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani udzielili absolutorium Zarządowi. Bieżące działania Zarządu omówił wiceprezes Stowarzyszenia Ryszard Cymerman.
Sprawozdania oraz bilans i rachunek wyników za rok 2016 dostępne w zakładce O Stowarzyszeniu/Sprawozdania.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

UWAGA CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO SOWA
Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 14 listopada 2017r o godz. 15 w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, ul. Konopnickiej 14.
Porządek obrad w załączeniu.

 

zapr na Walne Zebr SO SOWA- 14-11-2017

INFORMACJA Z USTALEŃ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO SOWA

INFORMACJA Z USTALEŃ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO SOWA

Na posiedzeniu 10 X 2017r. Zarząd SO SOWA postanowił:

1 – zatwierdzić kalendarz konkursów koordynowanych przez SO SOWA na rok szkolny 2017-18 (kalendarz w zakładce „Konkursy i Zawody”)

Przypominamy organizatorom o obowiązku zamieszczenia na podstronie konkursu jego szczegółowego Regulaminu (wg wzoru) na minimum 60 dni przed konkursem. Prosimy organizatorów konkursów o przejrzenie swoich podstron i ewentualne zrobienie w niej porządku (protokoły, regulaminy z lat poprzednich przenieść do archiwum podstrony).

  1. Ustalono zasady i wysokość dotacji na organizację konkursów i zawodów sportowych w roku 2017-18. Szczegóły w zakładce „Konkursy i Zawody” > ”Ważne dla organizatorów”

Od roku 2017-18 w zawodach sportowych nagrodą rzeczową jest puchar dla zwycięskiej drużyny/zawodnika (w zawodach indywidualnych). SO SOWA nie refunduje medali oraz diet sędziowskich. Dystrybucja pucharów poprzez reprezentowany w Zarządzie SO SOWA Powiatowy Szkolny Związek Sportowy przez Łukasza Polaka i Pawła Wolskiego.

  1. Zaktualizowano regulaminy:

Ramowy Regulamin organizacji konkursów/zawodów sportowych (pkt. 12 – nagrody w zawodach sportowych). Patrz zakładka „Konkursy i Zawody”

Regulamin przyznawania powiatowych wyróżnień Złota Sowa: §5a-d dostosowanie ilości wyróżnień do reformy systemu oświaty; §9a doprecyzowanie zasad punktacji przy miejscach ex aequo i większej niż jednej osobie przygotowującej laureata. Patrz zakładka „Konkursy i Zawody” oraz zakładka „Złote Sowy”

 

  1. Ustalono termin Walnego Zebrania Członków SO SOWA14 XI 2017r. g. 15/00, w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.

 

Kalendarz konkursów 2017/2018

Zarząd SO SOWA na posiedzeniu w dniu 10 X 2017 zatwierdził kalendarz konkursów na rok szkolny 2017/18, koordynowanych przez Stowarzyszenie.
Prosimy organizatorów, szkoły, zainteresowanych uczniów o zapoznanie się z ofertą – zakładka KONKURSY.
Zarząd nie przyjął do kalendarza, konkursów języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych, ze względu na małe zainteresowanie tymi konkursami w roku ubiegłym oraz uprzywilejowanie nielicznych szkół, w których ten język jest nauczany od najmłodszych klas.
Prosimy organizatorów o dokładne zapoznanie się z ostatecznymi terminami konkursów, czasami różnią się od sugerowanych oraz zakresem wiekowym uczniów (nie przyjęliśmy konkursów z „mieszanymi” rodzajami szkół, czyli jednocześnie dla uczniów klas VII SP i Gimnazjów).

UWAGA!!! Spotkanie organizatorów konkursów

Zarząd SO SOWA zaprasza wszystkich organizatorów konkursów koordynowanych przez Stowarzyszenie, na spotkanie 26 września (wtorek) 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy ul. Konopnickiej 14 – godz. 15/00, aula.

Podczas spotkania omówimy przebieg i wnioski z organizacji konkursów w roku 2016/17 oraz założenia na rok 2017/18.

Jednocześnie przypominamy wszystkim chętnym do organizacji konkursów w tym roku szkolnym, o konieczności przysłania zgłoszenia(wg aktualnego wzoru dostępnego na stronie SO SOWA) w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres SO SOWY lub bezpośrednio do SP Osolin) do końca września. Istnieje możliwość dostarczenia zgłoszenia podczas spotkania w SP 3 Trzebnica.

Ze względu na wdrażaną reformę struktury szkolnictwa prosimy o szczegółowe określenie w zgłoszeniu poziomu wiekowego/klasowego, którego ma dotyczyć konkurs (klasy VII w SP!).

ERASMUS+ 2017

Młodzież z PZS Oborniki Śląskie  kolejny raz za pośrednictwem  NGO Kinderfreunde und Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa” uczestniczyła w dwutygodniowym międzynarodowym projekcie ERASMUS+ „We are looking for freedom” w Klaffer w Austrii. Opiekunem wyjazdu była pani Anna Matwiszyn. Więcej informacji o projekcie w prezentacji

http://prezi.com/04_fjsq-cjox/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

erasmus2017

Złote Sowy 2017 Powiatu Trzebnickiego wręczone

W roku szkolnym 2016/2017 nasze Stowarzyszenie koordynowało 65 konkursów przedmiotowych i 60 zawodów sportowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych powiatu trzebnickiego. Tradycyjne podsumowanie rocznych starań uczniów, nauczycieli i szkół odbyło się podczas uroczystej Gali „Złote Sowy Powiatu Trzebnickiego 2017”. Gospodarzem IX Gali była gmina Oborniki Śląskie. Gala odbyła się w 21 czerwca w Obornickim Ośrodku Kultury, a poprowadzili ją, z wielkim polotem i humorem, nauczycielka Gimnazjum w Pęgowie – Katarzyna Wawrzyniak i uczeń Liceum w Obornikach Śląskich – Artur Leżoń.

Zarząd Stowarzyszenia SOWA przyznał, na podstawie rankingu punktowego uwzględniającego wszystkie konkursy i zawody oraz osiągnięcia w konkursach wojewódzkich Zdolny Ślązaczek i Zdolny Ślązak, w sumie 56 tytułów „Złota Sowa”:

– 29 uczniom (w tym 10 sportowych)

– 19 nauczycielom ( w tym 4 sportowych)

– 1 specjalny tytuł

– 7 szkołom (w tym 3 sportowych)

Pełna lista wyróżnionych – w zakładce Złote Sowy.

Wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych wręczali obecni na Gali przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu: gospodarz Gali Arkadiusz Poprawa – burmistrz Obornik Śląskich, Waldemar Wysocki – starosta powiatu, Agnieszka Wersta – wójt Zawoni, Mateusz Stanisz – przewodniczący Rady Gminy Trzebnica, Joanna Monastyrska – sekretarz gminy Żmigród, Barbara Krzyżak – przedstawiciel gminy Prusice, Henryk Cymerman – z-ca burmistrza Obornik Śl. i Małgorzata Matusiak – dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Licznie zebranym laureatom, rodzicom, dyrektorom szkół, przedstawicielom władz samorządowych i instytucji powiatowych czas umilały występy teatralno-poetycko-muzyczne w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Pęgowie, przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Wawrzyniak i Haliny Maślej. Występy młodzieży ze szkoły w Pęgowie tak podobały się widzom, że na zakończenie nagrodzono je gromkimi brawami na stojąco.

Na zakończenie Gali wszystkim wyróżnionym pogratulowali: burmistrz Arkadiusz Poprawa, Małgorzata Matusiak, która w sposób szczególny podziękowała Stowarzyszeniu Oświatowemu SOWA za wieloletnią społeczną pracę na rzecz rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży powiatu trzebnickiego. Maria Jaskólska – prezes SO SOWA podziękowała wszystkim organizatorom konkursów i zawodów na szczeblu szkół i szczególnie gorąco władzom gmin i powiatu za wsparcie finansowe idei rozwoju uzdolnień uczniów, a władzom i burmistrzowi Arkadiuszowi Poprawie za współorganizację tegorocznej Gali. W imieniu burmistrza Żmigrodu – Joanna Monastyrska, sekretarz gminy zaprosiła na kolejną, X Galę w 2018r do Żmigrodu.

Po części oficjalnej uczestnicy Gali przy kawie, herbacie i pysznych ciasteczkach długo rozmawiali o już osiągniętych sukcesach i planowano następne.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z IX Gali z zakładce Galeria.