Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Konkurs Ortograficzny „Z ORTOGRAFIĄ NA TY”

Protokół z Finłu X Powiatowego Konkursu Z ortografią na ty

X POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY „Z ortografią na ty”

  • ORGANIZATOR:

Ø Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Prusicach ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice

  • CELE KONKURSU:

Ø  Zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat ortografii polskiej – rozwijanie zainteresowań.

Ø Rozbudzenie w uczniach potrzeby starannego i poprawnego pisania.
Ø Utrwalanie nawyku stosowania zasad ortograficznych.
Ø Wyrabianie czujności ortograficznej i odpowiedzialności za napisane słowo.
Ø Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.

Ø Integracja uczniów.

 

  • ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Ø   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5 szkoły podstawowej.

Ø   Etapy konkursu:

–    Etap szkolny przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe.

Organizatorzy etapów szkolnych do 14 lutego 2019 r. zgłaszają 2 uczniów do organizatora etapu powiatowego (SP w Prusicach).

–      Etap powiatowy odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godzinie 930 w Szkole Podstawowej w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej 43, 55-110 Prusice, w budynku MULTITEKI

tel. (71) 312 62 11, e-mail: sekretariat@spprusice.pl

 

  • ZADANIA KONKURSOWE:

Ø Zadaniem uczniów będzie napisanie tekstu ze słuchu ułożonego przez instytucję zewnętrzną.

Ø Wymagania konkursowe dotyczą znajomości zasad pisowni:
– wyrazów wielką literą
– wyrazów z „ó”
– wyrazów z „u”
– wyrazów z „rz”
– wyrazów z „ż”
– wyrazów z „h”
– wyrazów z „ch”
– partykuły „nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami, przysłówkami
– znajomości podstawowych zasad interpunkcyjnych

  • KOMISJA KONKURSOWA I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Ø      W skład komisji finału powiatowego wejdą opiekunowie uczestników konkursu ze szkół biorących w nim udział. Każde dyktando sprawdzają co najmniej 2 osoby z komisji.

Ø      Wszelkie wątpliwości komisja rozstrzyga wspólnie.

Ø       Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się w dniu konkursu.

 

  • ZASADY OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH:

Ø Komisje konkursowe oceniają poprawność ortograficzną i interpunkcyjną zgodnie z następującymi kryteriami:

– błędy popełnione podczas pisania ze słuchu oceniane są wg zasady:

– błąd I stopnia – 1 punkt karny;

– błąd II stopnia – 1/2 punktu karnego

– Za błędy I stopnia uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch, pisownię „nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami; pisownię wyrazów wielką literą, opuszczenie wyrazu.

– Błędy II stopnia to inne błędy, np.: zmiękczenia, opuszczone pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone końcówki wyrazów.

– 3 błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu I stopnia.

 

  • WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:

Ø Komisja konkursowa przyznaje I, II i III miejsce w kategorii klas 5.

Ø Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

 

Koordynatorki konkursu

Anna Karczowska

Monika Janicka