Styczeń 2019
P W Ś C P S N
« Gru    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Konkurs umiejętności z języka angielskiego „Master of English”

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO„MASTER OF ENGLISH”.

I Założenia ogólne i cele konkursu.
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas VII, VIII szkoły podstawowej.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy.
3. Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają nauczyciele angliści.
4. W skład komisji konkursowej wchodzą postronni nauczyciele, nie uczący danych uczniów, którzy biorą udział w konkursie.
5. Konkurs jest organizowany pod patronatem naukowym stowarzyszenia oświatowego „Sowa”.

II Cele konkursu to:
1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
3. Zainteresowanie literaturą obcą.
4. Rozwijanie umiejętności czytania, słuchania ze zrozumieniem, poszerzanie umiejętności stosowania odpowiednich struktur gramatycznych i słownictwa w języku angielskim.

III Zakres konkursu oraz wymagania:
1. Zakres wiedzy obejmuje znajomość treści gramatycznych i słownictwo na poziomie klasy VII i VIII szkoły podstawowej (poziom A2+, B1, B1+)
2. W trakcie konkursu uczestnik otrzyma test składający się z dwóch części. Pierwsza część (zadania zamknięte): zadania sprawdzające umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, test leksykalno – gramatyczny (wybór wielokrotny). Część druga sprawdzająca znajomość srodków językowych, leksykalno – gramatycznych (zadania otwarte: zadania z luką/lukami, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych).

IV Przebieg konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 14. III.2019 r o godzinie 9.30.
2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
I. Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej.

V Nagrody.
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

VI Postanowienia końcowe.
1. Wyniki oraz rozdanie nagród nastąpi tuż po zakończeniu konkursu i konsultacji wyników przez Komisję Konkursową.
2. W celu zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie, należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy wypełnioną kartę zgłoszenia w konkursie, przesłać ją na adres e-mail: trzebnicasp3@op.pl, faxem na numer: (71)312-08-74 lub pocztą tradycyjną, na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. M. Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica, z dopiskiem Konkurs z języka angielskiego. Kartę należy dostarczyć nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konkursu.

II POWIATOWY KONKURS UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII, VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
KARTA ZGŁOSZENIA
ORGANIZATORZY:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W TRZEBNICY
NAZWA I ADRES SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFON DO SZKOŁY:
…………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW ORAZ KLASA:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAUCZYCIEL – OPIEKUN:
…………………………………………………………………………………………………
TELEFON KONTAKTOWY:
…………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO KONKURSU, W CELU WYDANIA STOSOWNYCH ZAŚWIADCZEŃ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela prowadzącego