Maj 2019
P W Ś C P S N
« Gru    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

UWAGA!!! Spotkanie organizatorów konkursów

Zarząd SO SOWA zaprasza wszystkich organizatorów konkursów koordynowanych przez Stowarzyszenie, na spotkanie 26 września (wtorek) 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy ul. Konopnickiej 14 – godz. 15/00, aula.

Podczas spotkania omówimy przebieg i wnioski z organizacji konkursów w roku 2016/17 oraz założenia na rok 2017/18.

Jednocześnie przypominamy wszystkim chętnym do organizacji konkursów w tym roku szkolnym, o konieczności przysłania zgłoszenia(wg aktualnego wzoru dostępnego na stronie SO SOWA) w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres SO SOWY lub bezpośrednio do SP Osolin) do końca września. Istnieje możliwość dostarczenia zgłoszenia podczas spotkania w SP 3 Trzebnica.

Ze względu na wdrażaną reformę struktury szkolnictwa prosimy o szczegółowe określenie w zgłoszeniu poziomu wiekowego/klasowego, którego ma dotyczyć konkurs (klasy VII w SP!).

ERASMUS+ 2017

Młodzież z PZS Oborniki Śląskie  kolejny raz za pośrednictwem  NGO Kinderfreunde und Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa” uczestniczyła w dwutygodniowym międzynarodowym projekcie ERASMUS+ „We are looking for freedom” w Klaffer w Austrii. Opiekunem wyjazdu była pani Anna Matwiszyn. Więcej informacji o projekcie w prezentacji

http://prezi.com/04_fjsq-cjox/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

erasmus2017

Złote Sowy 2017 Powiatu Trzebnickiego wręczone

W roku szkolnym 2016/2017 nasze Stowarzyszenie koordynowało 65 konkursów przedmiotowych i 60 zawodów sportowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych powiatu trzebnickiego. Tradycyjne podsumowanie rocznych starań uczniów, nauczycieli i szkół odbyło się podczas uroczystej Gali „Złote Sowy Powiatu Trzebnickiego 2017”. Gospodarzem IX Gali była gmina Oborniki Śląskie. Gala odbyła się w 21 czerwca w Obornickim Ośrodku Kultury, a poprowadzili ją, z wielkim polotem i humorem, nauczycielka Gimnazjum w Pęgowie – Katarzyna Wawrzyniak i uczeń Liceum w Obornikach Śląskich – Artur Leżoń.

Zarząd Stowarzyszenia SOWA przyznał, na podstawie rankingu punktowego uwzględniającego wszystkie konkursy i zawody oraz osiągnięcia w konkursach wojewódzkich Zdolny Ślązaczek i Zdolny Ślązak, w sumie 56 tytułów „Złota Sowa”:

– 29 uczniom (w tym 10 sportowych)

– 19 nauczycielom ( w tym 4 sportowych)

– 1 specjalny tytuł

– 7 szkołom (w tym 3 sportowych)

Pełna lista wyróżnionych – w zakładce Złote Sowy.

Wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych wręczali obecni na Gali przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu: gospodarz Gali Arkadiusz Poprawa – burmistrz Obornik Śląskich, Waldemar Wysocki – starosta powiatu, Agnieszka Wersta – wójt Zawoni, Mateusz Stanisz – przewodniczący Rady Gminy Trzebnica, Joanna Monastyrska – sekretarz gminy Żmigród, Barbara Krzyżak – przedstawiciel gminy Prusice, Henryk Cymerman – z-ca burmistrza Obornik Śl. i Małgorzata Matusiak – dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Licznie zebranym laureatom, rodzicom, dyrektorom szkół, przedstawicielom władz samorządowych i instytucji powiatowych czas umilały występy teatralno-poetycko-muzyczne w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Pęgowie, przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Wawrzyniak i Haliny Maślej. Występy młodzieży ze szkoły w Pęgowie tak podobały się widzom, że na zakończenie nagrodzono je gromkimi brawami na stojąco.

Na zakończenie Gali wszystkim wyróżnionym pogratulowali: burmistrz Arkadiusz Poprawa, Małgorzata Matusiak, która w sposób szczególny podziękowała Stowarzyszeniu Oświatowemu SOWA za wieloletnią społeczną pracę na rzecz rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży powiatu trzebnickiego. Maria Jaskólska – prezes SO SOWA podziękowała wszystkim organizatorom konkursów i zawodów na szczeblu szkół i szczególnie gorąco władzom gmin i powiatu za wsparcie finansowe idei rozwoju uzdolnień uczniów, a władzom i burmistrzowi Arkadiuszowi Poprawie za współorganizację tegorocznej Gali. W imieniu burmistrza Żmigrodu – Joanna Monastyrska, sekretarz gminy zaprosiła na kolejną, X Galę w 2018r do Żmigrodu.

Po części oficjalnej uczestnicy Gali przy kawie, herbacie i pysznych ciasteczkach długo rozmawiali o już osiągniętych sukcesach i planowano następne.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z IX Gali z zakładce Galeria.

Złote Sowy 2017

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SOWA na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. przyznał wyróżnienia “Złote Sowy” 2017 Powiatu Trzebnickiego. Protokół końcowy z ww. posiedzenia znajduje się w zakładce “Złote Sowy”. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas IX Gali – 21 czerwca w Obornickim Ośrodku Kultury. Osoby zainteresowane otrzymaniem szczegółowych zestawień tabelarycznych danej grupy wiekowej (tylko drogą elektroniczną) mogą zgłaszać się do:
konkursy – Ryszard Cymerman: cymermanryszard@gmail.com
zawody sportowe – Łukasz Polak: soltys8@o2.pl

ERASMUS+

W dniach 25.03. – 01.04.2017 w Klaffer, NGO „Kinderfreunde” w Austrii, odbył się międzynarodowy projekt Erasmus+ pod nazwą „Solidarity – a fundamental human principle and European value”, w którym uczestniczyli m.in. nauczyciele  z ramienia Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa” – Karolina Król-Mazurkiewicz z PZS Oborniki Śl., Katarzyna Cichocka z SP w Osolinie, Grzegorz Matwiszyn – lider polskiej grupy i Urszula Budzińska – absolwentka PZS w Obornikach Śl., przygotowująca się do roli lidera wymian młodzieżowych. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele 7 krajów – oprócz Polski były to: Litwa, Rumunia, Grecja, Włochy, Austria, Portugalia. W ciągu tygodnia zajęć uczestnicy mieli okazję porozmawiania na temat solidarności społecznej, jej różnych wymiarów i definicji oraz poznać metody nauczania dzieci i młodzieży o tym trudnym temacie. Zajęcia były prowadzone przez doświadczonego pedagoga teatralnego z Austrii – Wolfganga Rohma, który udowodnił, że techniki teatralne mogą wspomóc proces nauczania i ułatwić przekazywanie nawet najtrudniejszych treści. W czasie pobytu w Austrii wszyscy mieli także okazje porozmawiać, poznać obyczaje i kulturę innych narodowości, jednocześnie zauważając jak wiele nas łączy. Cieszy nas stała współpraca z organizacją Kinderfreunde.

KOMUNIKAT ZARZĄDU SO SOWA

Przypominamy organizatorom zawodów sportowych koordynowanych przez SO SOWA że Stowasrzyszenie refunduje zakup wody dla rywalizujących sportowców w maksymalnej kwocie do 50 zl.

ERASMUS+

ERASMUS+

Pięciu uczniów z PZS Oborniki Śląskie i jeden z PZS Nr 1 w Trzebnicy uczestniczyło w międzynarodowym projekcie ERASMUS+ pt. Connect for Human Rights w Klaffer w Austrii (organizacja Muhlfunviertel, Kinderfreunde). Nasze stowarzyszenie było organizacją aplikującą jako partner. Grupa uczniów wraz z liderem (Anna Matwiszyn) wróciła pełna wiedzy o problemach współczesnej Europy i z niezapomnianych wrażeń. Było bardzo pracowicie: codzienne warsztaty dotyczące głównego tematu, spotkania z emigrantami, wizyta w centrum uchodźców w Linzu, Flash mob w Linzu, zabawy integracyjne i kulturowe, podwójne przywitanie Nowego Roku i edukacja nieformalna. Więcej informacji na stronie Facebook :

 https://www.facebook.com/PointsOfYOUth/?fref=ts

WALNE ZEBRANIE

Na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2016r. Zarząd SO Sowa podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sowa na dzień 10 stycznia  2017r. (wtorek) o godz. 14/30 – budynek B (sala USC) Urzędu Miasta Oborniki Śląskie – ul. Trzebnicka 1.

W załączeniu proponowany porządek obrad.

Kalendarz konkursów w roku 2016-17

W zakładce „Konkursy” został zamieszczony aktualny kalendarz konkursów na rok 2016-17. Wszystkie zainteresowane osoby (nauczycieli, uczniów) zachęcamy do zapoznania się i udziału w proponowanych formach.

Organizatorów informujemy i przypominamy:

Dofinansowanie konkursów/zawodów w roku szkolnym 2016/17 na poziomie roku ubiegłego

– do 200 zł na nagrody rzeczowe,

– poczęstunek – do 4 zł w przeliczeniu na 1 ucznia-uczestnika konkursu/zawodów;

Diety sędziowskie – max. 120 zł brutto, dla uprawnionego przez dany związek sportowy sędziego, na drukach zgodnych ze wzorem umieszczonym w zakładce Konkursy/Wzory Dokumentów.

Druki dyplomów, teczki – do pobierania od koordynatorów gminnych – wykaz i dane kontaktowe z koordynatorami na stronie internetowej

Puchary, medale – PSZS – Ł. Polak i P. Wolski.

Wszystkie faktury dostarczane do SO SOWA muszą być opisane zgodnie z zasadami podanymi w Ramowym Regulaminie Organizacji Konkursów/Zawodów.

Przypominamy, że zgodnie z Ramowym Regulaminem, co najmniej na 60 dni przed konkursem organizator zobowiązany jest zamieścić szczegółowy Regulamin na odpowiedniej podstronie konkursu. Ewentualne problemy techniczne prosimy wyjaśniać z  administratorem strony: kudlaty305@wp.pl

PRZYPOMNIENIE DLA ORGANIZATORÓW KONKURSÓW w roku 2016-2017

Przypominamy wszystkim potencjalnym organizatorom konkursów w roku szkolnym 2016/17 o konieczności przesłania do końca września „Zgłoszenia zamiaru organizacji konkursu”. Wzór Zgłoszenia dostępny w zakładce Konkursy/zawody /Wzory dokumentów na stronie internetowej SO SOWA.

Zgłoszenie należy wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą na adres SO SOWA lub bezpośrednio na adres SP w Osolinie.

Zapraszamy do zgłoszeń wszystkich dotychczasowych organizatorów oraz szczególnie gorąco zachęcamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o podjęcie trudu organizacji konkursów powiatowych w swojej szkole.

Zarząd SO SOWA