Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach i Kontynentach „Podróż przez Europę”

I Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach i Kontynentach
dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem
„Podróż przez … Europę”
Informacje na temat wymagań i materiałów źródłowych do konkursu.
I edycja konkursu obejmuje wiedzę na temat Europy i państw położonych na tym kontynencie.

CELE KONKURSU:
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań światem.
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień geograficznych uczniów.
3. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań geograficznych uczniów
4. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu związanego jest Szkoła Podstawowa w Osolinie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych powiatu trzebnickiego.
3. Na etapie szkolnym należy wyłonić jednego lub dwójkę reprezentantów (zgodnie z regulaminem SOWY) na
etap powiatowy.
4. Etap powiatowy odbędzie się w Szkole Podstawowej w Osolinie w dniu 11 marca 2020 r. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu (I część) oraz quizów (II część). W bieżącym roku jest to Europa.
5. Pytania formułowane będą na podstawie zapisów podstawy programowej.
6. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie.
7. Zgłoszenia do konkursu do 31 stycznia 2020 r. na adres: arturprzystarz@o2.pl, tel. kontaktowy: 609303864

Wymagania konkursowe:

Treść wymagania i wymagania szczegółowe:
VII. Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział Europy na regiony; państwa europejskie i ich stolice; główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery – Islandia; starzenie się i zróżnicowanie społeczeństw; największe europejskie metropolie; cechy środowiska przyrodniczego a gospodarka w Europie Północnej; rolnictwo w Europie Zachodniej; gospodarka krajów alpejskich; turystyka w Europie Południowej
Uczeń:
1. charakteryzuje położenie, przebieg granic oraz cechy linii brzegowej Europy;
2. przedstawia podział na regiony geograficzne i podział polityczny Europy;
3. wymienia nazwy państw i ich stolic oraz wskazuje je na mapie;
4. charakteryzuje ukształtowanie powierzchni Europy;
5. określa (na przykładzie Islandii) związek między zjawiskami wulkanicznymi i trzęsieniami ziemi a położeniem na granicy płyt litosfery;
6. przedstawia zróżnicowanie klimatyczne Europy oraz czynniki, które o nim decydują;
7. wyjaśnia główne przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw w Europie;
8. wykazuje zróżnicowanie narodowościowe i kulturowe Europy oraz wyjaśnia jego najważniejsze przyczyny i konsekwencje;
9. przedstawia społeczno-ekonomiczne konsekwencje migracji na obszarze Europy;
10. określa podobieństwa i różnice między największymi miastami Europy: Londynem i Paryżem lub Londynem i Moskwą;
11. wykazuje związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego Europy Północnej (na przykładzie Szwecji lub Norwegii) a głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego;
12. przedstawia cechy rolnictwa Francji lub Danii;
13. wyjaśnia związek między ukształtowaniem powierzchni a gospodarką krajów alpejskich;
14. wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej.