Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Paź    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Regulamin przyznawania wyróżnień

Stowarzyszenie Oświatowe SOWA

Regulamin przyznawania powiatowych wyróżnień ZŁOTA SOWA dla:  wybitnie uzdolnionych uczniów, wielokrotnych laureatów konkursów, zawodów, nauczycieli-opiekunów, szkół przygotowujących uzdolnionych uczniów powiatu trzebnickiego.

/tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu SO SOWA z 10 X 2017r./

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Wręczanie wyróżnień odbywa się podczas GALI „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO pod patronatem władz Starostwa i Gmin Powiatu Trzebnickiego.

§2

Wręczanie wyróżnień odbywa się podczas GALI „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO pod patronatem władz Starostwa i Gmin Powiatu Trzebnickiego.

KATEGORIE WYRÓŻNIEŃ

§3

Uczniowie:

– szkoły podstawowe:

– w kategorii klas I-III – 3 wyróżnienia ZŁOTA SOWA

– w kategorii klas IV-VI – 6 wyróżnień ZŁOTA SOWA,

2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (dz., chł.)

 

– gimnazja

 – 6 wyróżnień ZŁOTA SOWA,

2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (dz., chł.)

 

– szkoły ponadgimnazjalne

– 3 wyróżnienia ZŁOTA SOWA,

2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (dz., chł.)

§4

Nauczyciele-opiekunowie:

– szkoły podstawowe:

– w kategorii klas I-III – 3 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”

-w kategorii klas IV-VI– 3 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”

– 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

            – gimnazja

         – 3 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”

1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

 

– szkoły ponadgimnazjalne

        – 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”

– 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

§ 5

Szkoły:

– szkoły podstawowe w kategorii klas 1-3

– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

– szkoły podstawowe w kategorii klas 4-6

– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

– szkoły podstawowe

– 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

 

– gimnazja

– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

– 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

 

– szkoły ponadgimnazjalne

– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

– 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

§ 5a

W roku szkolnym 2017/18 przyznaje się w kategorii szkół podstawowych w kategorii klas IV- VII: 8 wyróżnień dla uczniów i 4 wyróżnienia dla nauczycieli opiekunów.

W roku szkolnym 2017/18 przyznaje się w kategorii gimnazjów: 4 wyróżnienia dla uczniów i 2 wyróżnienia dla nauczycieli opiekunów.

§ 5b

W roku szkolnym 2018/19 przyznaje się w kategorii szkół podstawowych w kategorii klas IV- VIII 10 wyróżnień dla uczniów i 5 wyróżnień dla nauczycieli opiekunów.

W roku szkolnym 2018/19 przyznaje się w kategorii gimnazjów 2 wyróżnienia dla uczniów i 1 wyróżnienie dla nauczycieli opiekunów.

§ 5c

Odpowiednio w roku szkolnym 2017/18 przyznaje się wyróżnienie w kategorii szkoła podstawowa w kategorii klas IV-VII, a w roku 2018/19 w kategorii klas IV-VIII.

§ 5d

Od roku 2019/20 kategoria „szkoły ponadgimnazjalne” zmienia nazwę na „szkoły średnie”. Ilość wyróżnień w tej kategorii od roku 2019/20: 4 dla uczniów Złotych Sów i 2 dla nauczycieli opiekunów.

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO WYRÓŻNIEŃ

§ 6

Zarząd SO SOWA prowadzi w danym roku szkolnym, na podstawie protokołów konkursów, zawodów ujętych w rocznym Informatorze SO SOWA, przesłanych przez organizatorów do końca maja, bieżącą punktację w poszczególnych kategoriach wyróżnień, zwaną dalej rankingiem.

§ 7

Do rankingu uczniów wliczane są wyniki konkursów: ZDolny Ślązaczek, ZDolny Ślązak oraz Olimpiad Przedmiotowych Szkół Ponadgimnazjalnych

§ 8

Do rankingu mogą być wliczane wyniki konkursów, zawodów innych niż wymienione w § 6  i § 7, o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, lub międzynarodowej, których rezultaty prześle zainteresowana szkoła.

Uwzględnienia wymienionych innych konkursów, zawodów dokonuje Zarząd SO SOWA w wyniku głosowania, w obecności     co najmniej ½ członków i zawiera w protokole postępowania kwalifikacyjnego do wyróżnień.

§ 9

  1. Punkty w rankingu uczniów przyznaje się za 3 pierwsze miejsca danego konkursu, wg wzoru:

I miejsce- 6 pkt, II miejsce- 4 pkt, III miejsce – 2 pkt.

Konkursy: ZDolny Ślązaczek, ZDolny Ślązak, Olimpiada Przedmiotowa Szkół Ponadgimnazjalnych: laureat – 10 pkt, finalista wojewódzki – 6 pkt.

§ 9a

W przypadku miejsc ex aequo punkty przyznaje się proporcjonalnie trzem pierwszym laureatom (np. dwa pierwsze miejsca i jedno drugie miejsce: po 6 pkt za pierwsze miejsce i 2 pkt za faktyczne, trzecie miejsce).

W przypadku więcej niż jednego nauczyciela opiekuna laureata, zdobycz punktową laureata dzieli się proporcjonalnie na nauczycieli opiekunów do rankingu „nauczyciel opiekun Złotych Sów” (np. uczeń zdobył 6 pkt, przygotowywało go trzech nauczycieli – otrzymują po 2 pkt.)

 

  1. Tytuł SPORTOWIEC ROKU przyznaje się na podstawie odrębnego rankingu. Bezpośrednio po zakończeniu każdego finału powiatowego zawodów sportowych, umieszczonych w Informatorze SO SOWY, opiekunowie drużyn, zawodników, w wyniku głosowania, wybierają trójkę najlepszych sportowców tych zawodów. Wynik tego wyboru ogłaszany jest startującym i wpisywany do protokołu zawodów. Każdy z wyróżnionych zawodników w danych zawodach otrzymuje 3 pkt do rankingu. Zapisy § 8 stosuje się odpowiednio do rankingu Sportowiec Roku.
  2. Tytuł SPORTOWA SZKOŁA przyznawane są na podstawie odrębnego rankingu, uwzględniającego wyniki finałów powiatowych zawodów sportowych, umieszczonych w Informatorze SO SOWY. Punktacja: I m. – 3 pkt, II m. – 2 pkt, III m. – 1 pkt.

Za zajęcie miejsca w finałach strefy wrocławskiej SZS, dającego miejsce w finale wojewódzkim dodatkowo przyznaje się 3 pkt.

Dodatkowo za zajęcie w finałach wojewódzkich SZS: I m. – 3 pkt, II m. – 2 pkt,

III m. – 1 pkt.

Ranking w/w, uzupełniony o dane osobowe nauczycieli-opiekunów wyróżnionych drużyn, zawodników, służy do klasyfikacji w kategorii NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”.

  1. Do rankingu szkół wliczane są tylko punkty uzyskane przez uczniów-laureatów konkursów umieszczonych w rocznym Informatorze SO Sowa

§ 10

Posiedzenie kwalifikujące do wyróżnień Zarządu SO SOWA odbywa się w pierwszej dekadzie czerwca.

§ 11

Zarząd SO SOWA może przyznać specjalny tytuł Złota Sowa, za szczególne przedsięwzięcia promujące i rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży z terenu powiatu trzebnickiego, w tym za wieloletnią, wzorową organizację konkursów lub zawodów. Tytuł ten może być przyznany osobie fizycznej lub instytucji. W uzasadnieniu decyzji Zarząd zawiera opis szczególnego przedsięwzięcia, za które przyznawane jest wyróżnienie. Tytuł Zarząd może przyznać z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dyrektora szkoły.

§ 12

Z posiedzenia kwalifikacyjnego Zarządu SO SOWA, sporządza się protokół roboczy, zawierający dane osobowe i punktowe wszystkich laureatów konkursów, zawodów, nauczycieli-opiekunów oraz szkół w poszczególnych kategoriach oraz protokół końcowy zawierający imienną listę wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.

§ 13

Protokół końcowy, niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia kwalifikacyjnego Zarządu SO SOWA, umieszcza się na stronie internetowej SO SOWA

§ 14

Postanowienia Zarządu SO SOWA dotyczące wyników kwalifikacji do wyróżnień są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.